قدرت خدا

قدرت خدا

بیانات امام خمینی رحمه الله علیه

  •  هرچه تبلیغات دنیا و شیاطین دنیا بر ضد شما می گویند، دلیل بر قدرت شماست.
  • بشر از اول تا آخر هیچ است، آنچه هست قدرت خداست.

 

 

دانلود

یک نظر ارسال کنید.

*